Știri locale pentru Cluj-Napoca
CLUJ-NAPOCA ONLINE
Informatii despre Cluj-Napoca și jud. Cluj
TOTALnet Media Group
Google:
Parteneri:

Publicitate:Inca o saptamana! : Stiri Cluj
Jo 08 mai 2008 13:39:59 +0300


Inca o saptamana! : Stiri Cluj
Stiri Cluj : Clujenii mai au timp până în 15 mai să-și depună declarațiile de venit. Conform reprezentanților ANAF ...

Clujenii mai au timp până în 15 mai să-și depună declarațiile de venit. Conform reprezentanților ANAF, contribuabilii, persoane fizice rezidente române, cu domiciliul în România au obligația declarării veniturilor obținute în anul 2007, atât din România, cât și din afara României.
Pentru veniturile obținute din afara României, contribuabilii trebuie să completeze și să depună ,,Declarația privind veniturile din străinătate”, formularul 201, la organul fiscal în a cărui raza teritorială își au domiciliul.
Veniturile din străinătate pentru care contribuabilii trebuie să depună formularul 201 sunt următoarele: - venituri din activități comerciale
- venituri din profesii libere
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală
- venituri din cedarea folosinței bunurilor
- venituri din dobânzi
- câștiguri din transferul titlurilor de valoare
- venituri din pensii
- venituri din premii și din jocuri de noroc
- venituri din dividende, alte venituri din investiții, precum șsi alte venituri.
Procurarea formularului de declarație 201, precum și a instrucțiunilor de completare a acestuia se face fie prin accesarea adresei de internet www.mfinante.ro, portal ANAF, domeniul Asistență contribuabili, subdomeniul Formulare, fie solicitându-l de la unitatea fiscala.
Termenul limită de depunere a declarațiilor de venit pentru contribuabilii - persoane fizice este 15 mai 2008.


Monitorul de Cluj : Stiri Cluj


Sponzorul acestui articol : TOTALnet Media Group

Inca o saptamana! : Stiri Cluj
Curs valutar:
Alte stiri:Web-Top.ro ::   Firme in Romania, Expozitie Virtuala, Oferte de Afaceri, Lista firmelor romanesti